Bokföring för ett lyckat bokslut

Gör det du är bäst på i företaget och låt oss ta hand om bokföringen.
Vi kan underlätta för er genom att ta hand om hela eller delar av den löpande bokföringen i ert företag.
Ni bestämmer själva vad som passar er bäst och sedan formar vi ett samarbete efter just ert företags behov. Med engagerad personal ser vi till att saker och ting blir gjorda i rätt tid, så att du som företagsledare kan koncentrera dig på det viktigaste – att vidareutveckla ditt företag.


Bokföring och rapporter

Oavsett om du som företagare söker hjälp med bokföring för enskild firma eller ett större företag så är en Auktoriserad Redovisningskonsults arbete ovärderligt. Med bokföring menas att bok förs över företagets ekonomi och då registreras allt det som ska bokföras i datumordning. Utifrån den löpande bokföring som vi sköter åt ditt företag, kan ett antal olika rapporter tas fram för uppföljning. Balansrapport, resultatrapport, verifikationslista samt huvudbok, är exempel på rapporter som fungerar som underlag för analyser.

Redovisning för goda affärer

Redovisning är den del av din företagsekonomi som används till att hålla reda på företagets medel. Löpande redovisning innebär att redovisningen/bokföringen sköts löpande under året. När räkenskapsåret är slut så gör vi bokslut. Det är bokslutet som sedan påverkar och ligger till grund för företagets framtida affärer. Många beslut om affärsmässiga samarbeten bygger på den ekonomiska information som företag lämnar ifrån sig och därför är det extra viktigt ur en affärssynpunkt att du har löpande koll på företagets bokföring. Den som redovisar ett företags ekonomiska händelser ska följa en strikt lagstiftning som bland annat bygger på Svensk skattelagstiftning. Den årliga presentationen av räkenskaperna från företagets bokföring kallas årsredovisning för aktiebolag och årsbokslut för enskilda firmor, handels- och kommanditbolag. Arbetet med redovisningen är därför väldigt komplext och bör utföras av någon som är expert på området, förslagsvis en Auktoriserad Redovisningskonsult.

Senaste nytt