Bokslut och Deklarationer

Känns årsredovisningen som årets stora prövning?
Sundsvalls Skattekonsulter AB har stor erfarenhet av årsbokslut och deklarationer och vi ansvarar för att den ekonomiska rapporteringen lämnas i tid och håller god kvalitét.
Vi jobbar även rådgivande i vårt bokslutsarbete och ger tips och rekommendationer utifrån era önskemål med verksamheten.
Förutom alla kundföretagen deklarationer  hjälper vi till med deklarationer för företagsledare och privatpersoner. Din insats i deklarationen är minimal – det enda du behöver göra är att förse oss med dina underlag.

 

Olika bokslutsvarianter

Att ta hjälp av en Auktoriserad Redovisningskonsult med att upprätta ditt bokslut är en lösning. Inte nog med att det finns olika regler för hur ett bokslut skall upprättas beroende på om du har ett handelsbolag eller ett aktiebolag. Det är viktigt att veta i vilken form du ska upprätta din årsredovisning eller årsbokslut, samt konsekvenser av valda principer. Låt oss Redovisningskonsulter som är uppdaterade på aktuell lagstiftning och regler göra ditt bokslut och upprätta din årsredovisning/ditt årsbokslut!

Deklaration för företag

För företag som ska lämna en skatte-/inkomstdeklaration så är det viktigt att deklarationen stämmer till punkt och pricka. Anledningen till att företag deklarerar är för att deklarationen utgör ett underlag för hur mycket moms, arbetsgivaravgift och skatt du som företagare ska betala. Med hjälp av en Redovisningskonsult blir din deklaration rätt från början och genom en fullmakt lämnar vi också in den vid rätt tidpunkt. En deklaration som blir fel kan bli kostsam för företaget. Dels kan det ta tid från verksamhetens andra områden och det kan också komma att slå ekonomiskt på organisationen. Det finns flera deklarationsformer som lämnas in vid olika tidpunkter och för olika typer av företag samt för privatpersoner. Skatte-, moms- och inkomstdeklarationer är exempel på olika former av deklarationer.

Senaste nytt