Ekonomisk rådgivning

Vad är bäst – att köpa eller leasa bilen? Aktieutdelning eller lön? Anställa eller köpa tjänster?
Behöver vi ett kompanjonsavtal?
Frågorna är många när man driver ett företag. Prata med oss! Vi har många års erfarenhet av redovisnings- och skattefrågor från en mängd olika verksamheter.

 

Olika typer av rådgivning

Möjligheten med att ha en rådgivare att bolla idéer och tankar med kring olika ekonomiska satsningar för ditt företag är ovärderligt. Till rådgivningen tillkommer också ekonomisk analys och rapportering som kan underlätta i beslutsfattandet. Exempel på analyser kan vara lönsamhetsanalys där din verksamhets finansiella status och möjligheter granskas. Om ditt företag har behov av att nå uppsatta ekonomiska mål så kan det istället vara hjälp med ekonomistyrning du behöver. Oavsett vilken typ av ekonomisk rådgivning ditt företag behöver så finns din Auktoriserade Redovisningskonsult till hands!

Affärsrådgivning eller analys?

Vilken typ av ekonomisk rådgivning som du och ditt företag behöver beror mycket på vilket typ av företag du har och vilken verksamhet du bedriver. Ekonomisk rådgivning är alltid kundanpassad för din verksamhets behov. En del företag kan ha stort behov av affärsrådgivning för att utveckla och förverkliga affärsidéer för företaget, en analys kanske inte alltid tillför företaget något i just det skedet. Analysen kan vara en god idé för det företag som söker underlag för olika satsningar eller för att analysera utvecklingen i efterhand. Ekonomiska rådgivningstjänster för alla moment i verksamheten är den bästa hjälpen för ditt företag!

Senaste nytt